Zawartość

Styczniowe „Wiadomości PKN”

2018-01-19
Styczniowe „Wiadomości PKN”

Badania naukowe i innowacje mają decydujące znaczenie dla dobrobytu gospodarczego, niezbędne  są  zatem  działania  mające  na  celu ich optymalizację oraz upowszechnianie. A normalizacja jest pomostem je łączącym. Normy umożliwiają propagowanie wiedzy oraz interoperacyjność między nowymi wyrobami i usługami, a także tworzą platformę dla dalszej innowacyjności.

W bieżącym numerze poruszamy właśnie tę kwestię. Piszemy o nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie urządzeniach przenośnych (tzw. wereables), dla których normy są fundamentem. Służą do projektowania, użytkowania, a także testowania i certyfikacji nowych wyrobów. Zachęcamy też do zapoznania się z artykułem o autonomicznych środkach transportu oraz informacją o nowelizacji ISO/IEC 17025 - najpopularniejszej normy dotyczącej kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi artykułami Wiadomości PKN 1/2018.