Zawartość

Zmiany w zarządzeniu finansowym

2018-01-25
Zmiany w zarządzeni finansowym

25 stycznia 2018 r. podpisano Zarządzenie nr 5 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej. W zarządzeniu znowelizowano zapisy paragrafu 8 dotyczące Umów innych:

  • na prace normalizacyjne inne niż opracowanie TN, będące realizacją zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej podjętych na arenie europejskiej i międzynarodowej,
  • zawieranych z osobami fizycznymi.

Ponadto zarządzenie wprowadza w załączniku nr 3 nowy wzór Umowy innej – Umowy zlecenia.