Zawartość

Konferencja edukacyjna PKN

2018-03-16
Konferencja edukacyjna PK

16 marca br. odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole”, zorganizowana przez Polski Komitet Normalizacyjny i Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Temat przewodni w tym roku to „Normy w ochronie środowiska”, a patronatu udzielił Minister Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Środowiska.

Konferencja

Zgromadzeni goście mieli okazję wysłuchać ekspertów, którzy przedstawili różne aspekty ochrony środowiska w kontekście normalizacyjnym. Poruszano m.in. zagadnienia dotyczące działań na rzecz jakości powietrza, ochrony wód oraz przyrody; omówiono systemy i narzędzia wspomagające ochronę środowiska na przykładzie norm serii ISO 14000; podkreślono też edukacyjną rolę normalizacji.

Po prezentacjach odbyła się sesja panelowa z udziałem prelegentów.

Wręczenie nagród „Promotor Edukacji Normalizacyjnej”

Promotor Edukacji Normalizacyjnej to honorowy tytuł przyznawany przez PKN osobom lub instytucjom wspierającym edukację normalizacyjną, przyczyniającym się do rozpowszechniania wiedzy normalizacyjnej, czynnie uczestniczącym w procesie wdrażania edukacji normalizacyjnej do praktyki nauczania i wychowywania.

W tym roku tytułem tym wyróżniono Przemysława Wójcika (Starostwo Powiatowe w Krotoszynie) oraz Dorotę Niedźwiedź (Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku).

Wręczenie nagród laureatom VI konkursu „Normalizacja i ja”

Aby zainteresować młodych ludzi zagadnieniem normalizacji, PKN corocznie organizuje konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych i nauczycieli pt. „Normalizacja i ja”. Jego celem jest także upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym oraz zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej do zajęć lekcyjnych. 

Szósta edycja konkursu nosiła tytuł „Normy w ochronie środowiska”. Uczestnicy mogli inspirować się ponad 1000 norm, które dotyczą m.in.: zrównoważonych metod upraw, dostosowania się do zmian klimatycznych, ograniczenia wpływu na środowisko czy wykorzystania innowacyjnych technologii.

Podczas konferencji odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu; nagrodzone prace można zobaczyć na stronie wiedza.pkn.pl.