Zawartość

Światowy Dzień Wody 2018

2018-03-22
Światowy Dzień Wody 2018

Czy wiecie, że na niedostatek wody wciąż cierpi ponad 40% światowej populacji i przewiduje się, że odsetek ten nadal będzie się zwiększał? Czy wiecie, że ponad 80% nieoczyszczonych ścieków powstałych w wyniku działalności człowieka ma ujście do rzek lub morza? Czy wiecie, że do roku 2050 przynamniej co czwarta osoba na świecie może żyć w kraju, w którym odczuwany będzie chroniczny niedobór czystej wody lub występować będą powtarzające się cykle jej niedoboru?

Woda jest naszą siłą życiową ... i jest zagrożona.

Dzisiaj Światowy Dzień Wody przypomina nam o znaczeniu tego cennego zasobu.

Priorytet ONZ

Według celu nr 6 ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju „należy zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi. Każdy człowiek na świecie powinien mieć dostęp do czystej wody.  Na naszej planecie mamy wystarczającą ilość wody, by tak się stało. Jednak z powodu słabej gospodarki czy złego stanu infrastruktury, każdego roku na choroby związane z nieodpowiednimi zasobami wody, słabymi warunkami sanitarnymi i złą higieną umierają miliony ludzi, przede wszystkim dzieci”.

Normalizacja a jakość wody

Normalizacja również działa w zakresie poprawy jakości wody. Przy PKN działają cztery Komitety Techniczne zajmujące się opracowywaniem norm z zakresu badań chemicznych, mikrobiologicznych i biologicznych wody, a w zbiorze Polskich Norm widnieje ponad 200 norm dotyczących tych zagadnień.

Normalizacja będzie wspierać m.in. stworzenie stabilnej platformy do zaawansowanej współpracy i partnerstwa na wszystkich poziomach, a także dzielenie się dobrymi praktykami w zarządzaniu zasobami wodnymi.