Zawartość

Ciągłość działania

2018-04-12
Ciągłość działania

Aby firma mogła w sposób ciągły, nieprzerwany realizować strategie budowania swojej pozycji i konkurencyjności, konieczne jest stworzenie mechanizmów gwarantujących jej ciągłość działania w otoczeniu kryzysów i  działań zakłócających.

Zachowaj spokój – pierwsza zasada ciągłości działania

Pewne rzeczy trudno przewidzieć. Inne są mało prawdopodobne. W biznesie, tak jak w życiu, obie sytuacje mogą się przydarzyć jednocześnie, całkowicie nas zaskakując. Konsekwencje mogą spowodować poważne zakłócenia. To z kolei sprawia, że właściwe planowanie, poprzez zarządzanie ciągłością działania, jest niezbędnym narzędziem dla firm, które chcą działać jak najprężniej.

Solidne podstawy

Zrozumienie podstawowych koncepcji zarządzania ciągłością działania pomaga rozszerzyć jego zastosowanie. Chociaż niektóre małe i średnie firmy mogą sądzić, że Normy Międzynarodowe są przeznaczone dla wielkich korporacji lub producentów, jest to błędne przekonanie. W przypadku wielu Norm Międzynarodowych, w szczególności dotyczących systemów zarządzania ISO, tak naprawdę chodzi o sformalizowanie procesów i zachowań, które rozpatrywane indywidualnie są tylko dobrą praktyką. Kluczem jest zdefiniowanie interakcji tych praktyk i tego, jak utrata funkcji w jednym obszarze wpłynie na całość działania. Chodzi także o zawarcie w normach wiedzy długoletnich i doświadczonych pracowników lub właścicieli.

Tym sposobem, poprzez zrozumienie i wprowadzenie podstawowych zasad z ISO 22316 oraz norm powiązanych takich jak ISO 31000, Risk management – Principles and guidelines, nawet małe przedsiębiorstwa mogą przyjąć kompleksowe podejście zapewniające poprawę ich odporności. Dla jednych wystarczającym będzie posiadanie solidnego systemu na miejscu, dla innych, szczególnie dla większych firm, ważny będzie certyfikat zgodności z ISO 22301. „Zazwyczaj firmy będące częścią łańcucha dostaw lub sieci usług zdobywają certyfikaty. Według mojego doświadczenia nie chodzi tylko o gwarancję dla społeczeństwa czy unikanie kłopotów w przyszłości. Takie działanie przynosi korzyści w postaci niższych kosztów ubezpieczenia i stanowi dowód gotowości na wszystko” – uważa James Crask.

Czytaj więcej w Wiadomościach PKN 2/2018