Zawartość

Przyszłość transportu napędzana normami

2018-07-26
Przyszłość transportu napędzana normami

Transport w Europie odpowiada za jedną czwartą wszystkich emisji zanieczyszczeń powietrza. Zbliża się jednak punkt zwrotny.

W ostatnich latach organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska, rząd i przemysł przedstawiły wiele argumentów, że zbliża się koniec silnika spalinowego. Na przykład Francja zakazuje sprzedaży wszystkich samochodów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi do roku 2040, a producenci pojazdów uruchamiają linie produkcyjne, które skupiają się na jednej technologii - elektromobilności.

Transformacja energetyczna poprzez normy

Normy stanowią podstawę techniczną tego przejścia.  Można je postrzegać jako potężne narzędzia na jednolitym rynku, które pomagają zwiększać interoperacyjność milionów urządzeń, zmniejszać ryzyko osieroconych aktywów, uniknąć rozdrobnienia rynku i zagwarantować minimalną funkcjonalność. Europejska Organizacja Normalizacyjna Środowiska (ECOS) jest bardzo zaangażowana w prace CEN i CENELEC oraz ISO i IEC w zakresie opracowywania norm w tej dziedzinie. Obejmuje to wkład w opracowanie norm, które dotyczą nie tylko pojazdów elektrycznych, lecz także inteligentnych urządzeń i inteligentnych liczników w celu wzmocnienia ich zdolności do współdziałania między sobą i wspierania integracji odnawialnych źródeł energii i milionów pojazdów elektrycznych.

Normy mobilności

Normalizacja pojazdów elektrycznych koncentrowała się w przeszłości na wtyczkach, gniazdach i bezpieczeństwie elektrycznym. Aspekty związane z końcowym stadium procesu, takie jak interfejsy komunikacyjne i integracja systemu zasilania elektrycznego pojazdu, zostały opracowane przede wszystkim jako projekty badawcze i pilotażowe, co doprowadziło do autorskich rozwiązań, które w pewnym stopniu odzwierciedlają obecny stan rynku.

Niedawno  zwrócono  uwagę  na  wymagania programistyczne  dotyczące  inteligentnego ładowania. Na przykład norma, która reguluje komunikację między pojazdem elektrycznym a sprzętem do zasilania pojazdów elektrycznych (ISO/IEC 15118), jest obecnie nowelizowana w celu włączenia zaawansowanych opcji inteligentnego ładowania, takich jak dwukierunkowy transfer mocy i bezprzewodowy transfer mocy. Jest to wspierane przez opublikowanie nowej normy dot. zarządzania infrastrukturą do ładowania pojazdów elektrycznych zaplecza (IEC 63110) oraz normy regulującej komunikację między operatorami usług ładownia i platformami zarządzania usługami stron trzecich w celu umożliwienia pojazdom elektrycznym usług roamingu.

Ponadto CEN-CENELEC i ETSI utworzyły Grupę Koordynacyjną ds. eMobility, która koordynuje i omawia europejskie działania normalizacyjne związane z elektromobilnością - w szczególności eBus, pojazdy kategorii L oraz oznakowanie paliwa elektrycznego. Prace trwają również w CEN/TC 301 Road vehicles i CENELEC/TC 69X Electrical systems for electric road vehicles, z którymi współpracują odpowiednio: PKN/KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego i PKN/KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego.