Zawartość

Raport roczny PKN 2017

2018-07-12
Raport roczny PKN 2017

Liczne wydarzenia i inicjatywy opisane w Raporcie rocznym PKN 2017 dotyczące m.in. inteligentnych miast, edukacji, współpracy międzynarodowej świadczą o odpowiadaniu na zmieniające się potrzeby rynku i otwieraniu się na nowe, czego potwierdzeniem może być także udany debiut PKN w mediach społecznościowych.

Zapraszamy po więcej informacji!