Zawartość

Bałtyckie Forum Normalizacyjne – BSF 2018

2018-08-30
Uczestnicy Bałtyckiego Forum Normalizacyjnego 2018

Dziś rozpoczęło się Bałtyckie Forum Normalizacyjne (BSF). W tym roku gospodarzem spotkania jest Polski Komitet Normalizacyjny; naszych gości z krajów nadbałtyckich zaprosiliśmy do Gdańska.


BSF jest corocznym spotkaniem przedstawicieli krajowych jednostek normalizacyjnych z Litwy (LST), Estonii (EVS), Łotwy (LVS) i Polski (PKN).


Zebrani dzielą się swoimi doświadczeniami, osiągnięciami i pomysłami, co może być inspiracją do rozwoju lub zmian. Sprawy normalizacyjne omawiane są m.in. w kontekście współpracy na arenie międzynarodowej i europejskiej, praktyk opracowywania norm, podejmowanych działań marketingowych lub wdrożonych rozwiązań IT.


Uczestnikami BSF są przedstawiciele kierownictwa jednostek normalizacyjnych oraz delegowani pracownicy, będący specjalistami w określonej dziedzinie. W trakcie forum zwyczajowo odbywa się wspólna dla wszystkich sesja plenarna, a następnie uczestnicy pracują w tematycznych grupach roboczych.


O przebiegu tegorocznego Bałtyckiego Forum Normalizacyjnego będzie można przeczytać we wrześniowych „Wiadomościach PKN”.

 

Galeria