Zawartość

Wrześniowe „Wiadomości PKN” już są!

2018-09-20
Wrześniowe „Wiadomości PKN” już są!

Zmiany klimatyczne są faktem i nic nie wskazuje, by miało się to zmienić. Zgodnie z raportem Europejskiej Agencji Środowiskowej regiony Europy borykają się z problemem podnoszącego się poziomu mórz, intensywnymi upałami, powodziami czy suszami. Mają one wpływ na gospodarkę, ekosystemy i zdrowie ludzkie.

Przyczyną zmian klimatycznych jest uwalnianie dużych ilości gazów cieplarnianych do atmosfery, co jest  związane ze spalaniem paliw kopalnych przy produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej na potrzeby przemysłu i transportu. Aby uniknąć najpoważniejszych skutków zmian klimatu, kraje, które podpisały Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), zobowiązały się do ograniczenia średniego wzrostu temperatury na powierzchni Ziemi do poziomu poniżej 2°C w porównaniu z okresem sprzed rewolucji przemysłowej. 

Jakie działania można w praktyce podjąć na poziomie krajowym, żeby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych? Organizacje każdego typu mogą wdrożyć system zarządzania energią. Wprowadzenie tego elementu do ogólnego systemu zarządzania oznacza redukcję bieżących kosztów i zmniejszenie negatywnego wpływu organizacji na środowisko. Wdrożenie i wykorzystywanie systemu zarządzania energią przekłada się na pozytywny wizerunek firmy, która staje się konkurencyjna na rynku, jest postrzegana jako nowoczesna i dobrze zorganizowana oraz otwarta na potrzeby najbardziej wymagających kontrahentów. A w szerszej perspektywie przyczynia się do realizacji zobowiązań w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej i idei zrównoważonego rozwoju.

Zapraszamy do lektury!