Zawartość

Bezpieczeństwo w Europie - również dzięki normom

2018-10-09
Bezpieczeństwo w Europie - również dzięki normom

Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) i austriacka jednostka normalizacyjna (ASI) podkreślają znaczenie norm dla bezpieczeństwa i konkurencyjności.

Austria po raz trzeci sprawuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Jej motto to -Europa, która chroni. Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) i austriacka jednostka normalizacyjna (ASI) podkreślają, że normy wnoszą do programu prezydencji austriackiej bardzo istotny wkład - szczególnie w odniesieniu do wyzwań związanych z bezpieczeństwem, przed jakimi stoi dziś UE oraz pomocy w utrzymaniu konkurencyjności na rynku cyfrowym.

„Opracowywane przez nas Normy Europejskie wspierają wdrażanie Europejskiej Unii Bezpieczeństwa i Jednolitego Rynku Cyfrowego oraz przyczyniają się do stabilności gospodarczej i dalszego rozwoju większości krajów sąsiadujących z UE” - mówi Elena Santiago Cid, dyrektor generalny CEN i CENELEC. Ogólnoeuropejskie działania normalizacyjne dotyczące takich obszarów jak ochrona krytycznej infrastruktury, zarządzanie substancjami niebezpiecznymi, zarządzanie kryzysowe i sytuacje kryzysowe oraz usługi bezpieczeństwa. Ponadto Normy Europejskie wspierają wdrażanie europejskich działań innowacyjnych.

Normalizacja - mocna podstawa europejskiej konkurencyjności

„Normy Europejskie w dużej mierze przyczyniły się do zbudowania Jednolitego Rynku UE, wzmacniając tym samym konkurencyjność Europy. Usuwają bariery w handlu i wspierają firmy - duże, średnie i małe - poprzez wprowadzanie na rynek konkurencyjnych produktów i usług, które cieszą się dużym zainteresowaniem na całym świecie” - podkreśla dyrektor zarządzający ASI Elisabeth Stampfl-Blaha. Normy Europejskie są niezbędne w skutecznym i bezpiecznym rozwiązywaniu problemów związanych z cyfryzacją, umożliwiając jednocześnie wykorzystywanie innowacji.

Normy Europejskie są często opracowywane w ścisłej współpracy z międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi ISO i IEC, a zatem przyczyniają się do konkurencyjnego, inteligentnego, innowacyjnego i zrównoważonego przemysłu europejskiego.

Oprac. na podstawie www.cencenelec.eu

Źródło: Wiadomości PKN 9/2018