Zawartość

Łańcuch bloków w cyberbezpieczeństwie

2018-10-16
Łańcuch bloków w cyberbezpieczeństwie

W miarę przestawiania się na bardziej połączone środowiska, rośnie problem zagrożeń cybernetycznych. Jedną z technologii, która może przyczynić się do poprawy poziomu cyberbezpieczeństwa, jest technologia blockchain, która wykorzystywana jest także przy niektórych projektach związanych z energią odnawialną.

W Białej Księdze IEC Edge intelligence technologia blockchain jest definiowana jako „dobrze zarządzana rozproszona baza danych, która przechowuje listę wszystkich transakcji i która stale rośnie”. Każda z zarejestrowanych transakcji nazywana jest „block” (blok).

Technologię blockchain opracował w 2008 roku Satoshi Nakamoto. Pierwotnie była to metoda księgowania wirtualnej waluty bitcoin. Blockchain wykorzystuje kryptografię umożliwiającą każdemu użytkownikowi dostęp do rozproszonej bazy danych w celu digitalizacji i wprowadzania danych, a także metadanych w sposób bezpieczny. W przeciwieństwie do tradycyjnych scentralizowanych baz danych, które znajdują się w centralnej chmurze, blockchain nie jest zlokalizowany i utrzymywany na pojedynczym serwerze, który należy do centralnego organu (na przykład banku). Jest rozproszony na wiele punktów, co utrudnia hakerom dostęp do niego.

Technologia została opracowana głównie w celu weryfikacji transakcji, ale dzięki niej możliwe jest kodowanie, digitalizacja i wstawianie praktycznie dowolnego dokumentu do bazy danych. Po zarejestrowaniu bloku danych niezwykle trudno jest go zmienić lub usunąć.

Autentyczność rekordu może zostać zweryfikowana przez całą społeczność za pomocą technologii blockchain, a nie przez pojedynczy scentralizowany organ. Za każdym razem, gdy blok danych zostanie zakończony, generowany jest nowy. Bloki są ze sobą połączone, podobnie jak ogniwa w łańcuchu, w odpowiedniej liniowej kolejności chronologicznej. Jeśli atakujący zdobędzie fragment danych i spróbuje manipulować blokiem, system spróbuje zlokalizować ten, który różni się od reszty. Jeśli zostanie zlokalizowany, jest po prostu wykluczany z łańcucha i uznawany za fałszywy.

Ochrona danych i Internet Rzeczy

Rozproszone przechowywanie technologii blockchain oraz unikalne funkcje bezpieczeństwa i szyfrowania sprawiają, że jest to idealne miejsce do testowania aplikacji Internetu Rzeczy (IoT). IoT odnosi się do rosnącej liczby urządzeń, które łączą się z siecią w celu dostarczania informacji, zbieranych ze środowiska za pośrednictwem czujników i urządzeń wykonawczych. Urządzenia te mogą być przenoszone, noszone na ciele lub przechowywane w domu, mogą być wbudowane w sprzęt fabryczny lub stanowić część tkanki mieszkańców miasta. Każdy z nich jest w stanie konwertować cenne informacje ze świata rzeczywistego na dane cyfrowe, które są przechowywane w centralnie udostępnianej chmurze, zarządzanej przez stronę trzecią – zwykle producenta urządzenia.

Pojawiły się obawy dotyczące kwestii ochrony danych związanych z tą metodą cyfrowego przechowywania. Otwartość, która jest jej zaletą, może również sprawić, że stanie się ona wadą. Jeśli podstawowy sprzęt lub system operacyjny będzie zagrożony, każde hostowane tam dane mogą zostać wykorzystane przez hakerów. Doprowadziło to niektóre firmy do eksperymentowania z magazynowaniem w technologii blockchain dla IoT.

Projekty związane z energią odnawialną

Coraz więcej firm z branży energetycznej postrzega blockchain jako technologię, która mogłaby radykalnie uprościć system obrotu energią odnawialną. Niektóre projekty inteligentnych sieci i mikrosieci zaczynają z tego korzystać. Niedawno w Nowym Jorku jedno z przedsiębiorstw finansowych połączyło siły z niemiecką firmą elektryczną w celu uruchomienia projektu mikrosieci Brooklyn. Sieć składa się z pięciu domów z panelami fotowoltaicznymi po jednej stronie ulicy i pięciu domów po drugiej stronie bez paneli. Te domy były podłączone do mikrosieci, a sąsiedzi z nadmiarem energii odnawialnej mogli wymieniać energię elektryczną z domami bez paneli słonecznych za pośrednictwem technologii blockchain.

Całość w „Wiadomościach PKN 9/2018”