Zawartość

Normy Międzynarodowe i czwarta rewolucja przemysłowa

2018-10-25
Wiadomości PKN

Tak jak normy miały ogromne znaczenie podczas pierwszej rewolucji przemysłowej, ponad 250 lat temu, będą również odgrywać kluczową rolę podczas czwartej.


Czwarta rewolucja przemysłowa dotyczy pojawiających się technologii, które zacierają tradycyjne granice między światem fizycznym, cyfrowym i biologicznym. Ta zwiększona łączność ludzi i rzeczy wpłynie na sposób, w jaki wytwarzamy, handlujemy i komunikujemy, podobnie jak moc parowa przekształciła metody produkcji i sposób życia wielu społeczeństw podczas pierwszej rewolucji przemysłowej.

W XVIII wieku przejście z pracy ręcznej na maszynową i fabryczną spowodowało konieczność stosowania norm. Dzięki nim możliwa była wyspecjalizowana masowa produkcja komponentów.

Dziś normy ponownie odgrywają znaczącą rolę w przejściu do nowej ery. Szybkość zmian, której jesteśmy świadkami, nie byłaby możliwa bez nich. Innowatorzy polegają na Normach Międzynarodowych takich jak te opracowywane przez IEC, ISO i ITU w celu zapewnienia kompatybilności i interoperacyjności, żeby nowe technologie mogły być bezproblemowo wdrażane i stosowane. Normy są także narzędziem rozpowszechniania wiedzy i innowacji na całym świecie.

Szybkie tempo zmian przynoszonych przez czwartą rewolucję przemysłową wiąże się z wyzwaniami. Roboty i sztuczna inteligencja przejmą coraz więcej zadań wykonywanych dotąd przez ludzi; drukowanie przestrzenne (zwane również drukowaniem 3D) zmieni sposób produkowania przedmiotów i da nam możliwość „drukowania rzeczy” w domu, a ponieważ wszystko – od samolotów do elektronicznych niań –  jest połączone cyfrowo, podatność danych i konsekwencje ich naruszenia wzrastają geometrycznie. To tylko niektóre przykłady zagadnień przedstawianych przez nową generację inteligentnych technologii, które charakteryzują m.in. Big Data, zwiększona integracja, przechowywanie danych w chmurze i otwarta komunikacja urządzeń. Normy Międzynarodowe to skuteczny sposób na zapewnienie bezpieczeństwa i zminimalizowanie ryzyka. Na przykład normy dotyczące zabezpieczeń pomagają chronić nasze dane i powstrzymać hakerów, a normy bezpieczeństwa związane z robotami ułatwią ich interakcję z ludźmi. 

Rozpoczęła się czwarta rewolucja przemysłowa, ale żeby wykorzystać jej cały potencjał dla dobra społeczeństwa, normy są potrzebne.

Źródło: www.iso.org


Zapraszamy do lektury „Wiadomości PKN 10/2018