Zawartość

Zapraszamy na warsztaty CEN-CENELEC dot. baterii

2018-10-26
Zapraszamy na warsztaty CEN-CENELEC dot. baterii

26 listopada 2018 r. w Centrum Zarządzania CEN-CENELEC w Brukseli odbędą się warsztaty zorganizowane przez CEN, CENELEC oraz InnoEnergy nt. Strategicznego Planu Działania Komisji Europejskiej w obszarze baterii.

Skupią się one głównie na normach związanych z bezpieczeństwem i jakością działania, a także na wspólnej metodologii testowania oraz recyklingu. Wyniki warsztatów posłużą do sformułowania potrzeb oraz dalszych działań, które miałyby wesprzeć Sojusz Europejski na  rzecz Baterii.

Eksperci zainteresowani udziałem w warsztatach lub przesłaniem wkładu merytorycznego proszeni są o kontakt z panią Catherine Vigneron: cvigneron@cencenelec.eu do 9 listopada br.