Zawartość

Nowy kurs e-learningowy – „Poznaj przyszłość”

2018-11-30
Nowy kurs e-learningowy – „Poznaj przyszłość”

Normy mają ogromny wpływ na społeczeństwo i przyczyniają się do poprawy naszego codziennego życia. W Europie organy regulacyjne są zainteresowane normami wspierającymi wdrażanie przepisów i polityk, również w obszarach interesu publicznego. To sprawia, że zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego i uczestnictwo w normalizacji jest jeszcze ważniejsze.

W przekazywaniu potrzeb społeczeństwa obywatelskiego w zakresie opracowywania Norm Europejskich i Międzynarodowych trzy organizacje odgrywają szczególną rolę:

 

  • ANEC (the European Association for the Coordination of Consumer Representation in Standardization) - Europejskie Stowarzyszenie ds. Koordynacji Przedstawicielstwa Konsumentów w Normalizacji
  • ECOS (the European Environmental Citizens’ Organisation in Standardisation) – Europejska Obywatelska Organizacja Normalizacyjna ds. Środowiska
  • ETUC (the European Trade Union Confederation) - Europejska Konfederacja Związków Zawodowych

ANEC, ECOS i ETUC połączyły siły z CEN-CENELEC, aby opracować bezpłatny, interaktywny kurs e-learningowy, który przekazuje jasne i proste informacje na temat norm i procesu normalizacji na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym.

Kurs zawiera kilka modułów, które pozwalają użytkownikom poznać normy: sposoby ich opracowywania oraz rolę, jaką odgrywają w ochronie konsumentów, pracowników i środowiska. Pokazuje również, jak ważne jest zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w europejski system normalizacji w celu jego poprawy i wzmocnienia.

Jeśli chcesz odkryć świat norm, to szkolenie jest dla Ciebie! Dowiedz się, dlaczego normy są potrzebne oraz jak uczestniczyć w ich opracowywaniu. Buduj swoją wiedzę, zwiększaj umiejętności i wpływy!

Kurs jest bezpłatny i można go znaleźć tutaj.