Zawartość

VII Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”

2018-11-05
VII Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”

Do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Normalizacja i ja" tradycyjnie zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych) wszystkich typów. Proponujemy trzy kategorie wyrazu dla uczniów: grafika, film i esej, a dla nauczycieli – scenariusz lekcji, obejmujący obszar tematyczny zawarty w tytule Konkursu.

Tytuł VII Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja" brzmi:

Normy + miasto = Smart City

Smart City – krótko mówiąc – „miasto inteligentne". Ale właściwie to jakie? 

Inteligentne, zrównoważone i innowacyjne miasto to obszar (gmina, powiat, miasto, miasto-region), który wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne oraz inne metody w celu poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia efektywności zarządzania i świadczenia usług oraz wzrostu konkurencyjności, przy jednoczesnej koncentracji na potrzebach obecnych i przyszłych pokoleń przy poszanowaniu ekonomicznych, społecznych i środowiskowych uwarunkowań.

Normy dla Smart City

Smart Cities nie powstaną jednak bez wykorzystania norm. To właśnie normy zawierają wiedzę ekspercką i najlepsze praktyki, które zarządzający miastami mogą wykorzystywać i dostosowywać do konkretnych działań rozwojowych. Normy mają podstawowe znaczenie dla zagwarantowania mieszkańcom miast dóbr i usług wysokiej jakości, niestwarzających zagrożeń dla zdrowia i środowiska. Mogą zapewnić zharmonizowane wskaźniki rozwoju, umożliwiające ocenę realizacji opracowywanych strategii rozwoju, lub zaproponować sprawdzone metody zarządzania posiadanymi zasobami. Mogą również zapewnić odpowiednią analizę ryzyka w zakresie wdrażania poszczególnych technologii, co usprawni proces podejmowania decyzji.

Cechy inteligentnego miasta:

  • zorientowane na zrównoważony rozwój oraz potrzeby mieszkańców;
  • innowacyjne i otwarte;
  • zarządzane w sposób zintegrowany przy znaczącym zaangażowaniu społeczeństwa;
  • efektywnie wykorzystujące i doskonalące technologie informacyjno-komunikacyjne;
  • zapewniające wygodną i efektywną infrastrukturę (tradycyjną, informacyjną oraz społeczną);
  • szanujące środowisko naturalne.

Konkurs jest przeprowadzany od 1 października 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do Strefy Edukacji na Portalu Wiedza.