Zawartość

ISO na COP24 w Katowicach

2018-12-11
ISO na COP24 w Katowicach

W dniach 2-14 grudnia w Katowicach odbywa się COP24 – Konferencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu. Oczywiście nie mogło zabraknąć tu głosu na temat norm, które są istotnym narzędziem do działań w tym obszarze.

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO w ramach konferencji COP24 organizuje wydarzenie towarzyszące. Jest ono przygotowane przez Zespół Zadaniowy ISO (Task Force on Climate Change Coordination – TF7) we współpracy z Instytutem Zarządzania Środowiskiem i Oceny Środowiskowej (Institute of Environmental Management and Assessment – IEMA) oraz Międzynarodowym Forum Akredytacji (International Accreditation Forum – IAF). Planowane są wykłady i dyskusje na temat stosowania Norm Międzynarodowych dotyczących zmian klimatu.

Przedstawione zostaną możliwości, jakie oferują Normy Międzynarodowe w zakresie globalnych wyzwań związanych ze zmianą klimatu, takich jak wspieranie technik pomiaru i monitorowania, ułatwienia dla innowacji technologicznych i niezwiązanych z technologią oraz promowanie zmian w zachowaniu i przystosowanie się do zmian klimatycznych.

Zespół Zadaniowy ISO (TF7) zajmuje się aspektami zmian klimatycznych w normach ISO, współpracuje też w tym zakresie z ekspertami różnych komitetów ISO.

Nick Blyth, wiceprzewodniczący ISO TF7, powiedział, że Normy Międzynarodowe mają duże znaczenie przy wspieraniu organizacji w działaniach związanych ze zmianą klimatu – zarówno normy systemu zarządzania, które kształtują kulturę i procesy organizacyjne, jak i nowe normy techniczne ISO.

„Normy to istotne i potężne narzędzia, które nie tylko pomagają organizacjom zmierzyć ich wpływ na zmianę klimatu, lecz także podejmować działania w celu osiągnięcia w przyszłości zerowej emisji dwutlenku węgla, a także przygotować się na nieuchronne wyzwania wynikające z naszego zmieniającego się klimatu”.

Podczas spotkania zostaną przedstawione i omówione najnowsze normy ISO i wytyczne dotyczące adaptacji do zmian klimatycznych i emisji gazów cieplarnianych.

Oprac. na podstawie ISO