Zawartość

Nowa wersja procedury dot. zasad uczestnictwa w pracach OT międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych

2019-01-07
Nowa wersja procedury dot. zasad uczestnictwa w pracach organów technicznych międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych

Od 7 stycznia 2019 roku obowiązuje nowa wersja procedury Z2-P2 Zasady uczestnictwa w pracach organów technicznych międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych. W dokumencie tym doprecyzowano między innymi zasady zgłaszania ekspertów WG, dając Sektorom Wydziału Prac Normalizacyjnych (WPN) możliwość weryfikacji zgłoszenia. Nowe wersje formularzy zawierają wymóg podania organizacji, którą dany ekspert reprezentuje oraz wybór kategorii interesariuszy reprezentowanej przez eksperta. Wprowadzono zmiany w wewnętrznym obiegu dokumentów wynikające ze zmian w procedurach zgłaszania członkostwa w ISO.
 

Nowe formularze:

Z2-P2-F05 Zgłoszenie eksperta do prac w organie roboczym CEN/CENELEC, ISO/IEC

Z2-P2-F04 Deklarowanie/ zmiana formy uczestnictwa w komitetach technicznych (TC) i podkomitetach (SC) ISO lub IEC

Aktualne wersje procedur i formularzy znajdują się w zakładce Dokumenty normalizacyjne.