Zawartość

Współpraca między PKN a DKE przedłużona na kolejne 5 lat

2019-01-28
Współpraca między PKN a DKE przedłużona na kolejne 5 lat

W dniach 14-15 stycznia we Frankfurcie odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Niemieckiej Komisji Elektrotechniki, Elektroniki i Technologii Informacyjnych DIN i VDE (DKE).

Spotkanie miało na celu omówienie działań Komitetu Technicznego IEC/TC 27, którego sekretariat jest prowadzony przez PKN, a także wspólnych kwestii z obszaru normalizacji europejskiej. Było również dobrą okazją do podpisania dokumentu przedłużającego o kolejne pięć lat Memorandum o Porozumieniu w dziedzinie normalizacji pomiędzy PKN a DKE.

Memorandum zostało podpisane 15 stycznia br. przez Tomasza Schweitzera – Prezesa PKN oraz Michaela Teigelera – Prezesa Zarządu DKE. MoU określa zasady współpracy pomiędzy PKN a DKE w zakresie normalizacji i kładzie duży nacisk na wzajemną wymianę doświadczeń pomiędzy obydwiema instytucjami. Poza współpracą związaną z działalnością normalizacją i wymianą informacji, Memorandum pozwala na zacieśnienie relacji, m.in. dzięki powołaniu stałych osób odpowiedzialnych za utrzymanie bieżących kontaktów między obiema instytucjami, a także podejmowanie wspólnych działań. Jednym z najważniejszych obszarów współpracy określonej w dokumencie jest wymiana informacji na temat prowadzonych prac normalizacyjnych lub innych projektów technicznych podejmowanych PKN i DKE, a także wspólna identyfikacja zagadnień będących przedmiotem zainteresowania obu stron.

Porozumienie PKN – DKE służy nie tylko obu instytucjom, ale wzmacnia również strategiczne partnerstwo łączące wszystkie krajowe jednostki normalizacyjne wchodzące w skład europejskich organizacji normalizacyjnych. Stwarza także warunki do pogłębienia współpracy technicznej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec, przyczyniając się pośrednio do znoszenia barier technicznych w handlu.