Zawartość

Zagrożenie wybuchem

2019-01-17
Zagrożenie wybuchem

Dla większości z nas eksplozje wiążą się ze środowiskami Ex, takimi jak przemysł naftowy, gazowy czy chemiczny, kopalnie itp. Często powodują dużą liczbę ofiar i znaczące szkody dla środowiska.

Eksplozje instalacji przemysłowych lub innych mogą być spowodowane niewłaściwym lub wadliwym sprzętem i/lub złymi procedurami obsługi lub błędami. Ryzyko eksplozji może być znacznie zmniejszone, jeżeli zastosowane zostaną urządzenia i systemy zgodne z normami.

Normy dotyczące obszaru zabezpieczenia przed wybuchem oferują wsparcie nie tylko producentom wyrobów do pracy w atmosferze potencjalnie wybuchowej, lecz także projektantom i użytkownikom. Korzystanie z informacji, wymagań, zaleceń zawartych w Polskich Normach daje całościowe podejście do zabezpieczeń przeciwwybuchowych.

W numerze specjalnym „Wiadomości PKN” przeczytają Państwo o korzyściach związanych z normalizacją Ex, kompetencjach personelu i pracach Komitetów Technicznych – 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem oraz 269 ds. Bezpieczeństwa Chemicznego.

Zachęcamy do zakupu!