Zawartość

Zmiany w procedurach i formularzach dotyczących powoływania, odwoływania i funkcjonowania Organów Technicznych

2019-01-02
obraz długopisu w ręku

Od 2 stycznia 2019 roku nastąpiły zmiany w procedurach: Z2-P1 Organizacja i zadania Organów Technicznych powoływanych w PKN i Z2-P3 Zasady powoływania i odwoływania Organów Technicznych PKN, ich członków oraz osób funkcyjnych.
 

Zmiany w procedurze Z2-P3 dotyczą gównie formalnych uzgodnień międzywydziałowych podczas powoływania członka OT i ich reprezentantów. Natomiast związane z procedurą formularze stały się bardziej przyjazne użytkownikowi.
 

Nowe formularze:

Z2-P3-F04  Dane osobowe reprezentanta członka KT/KZ/PK/eksperta do przetwarzania przez PKN

Z2-P3-F10 Wniosek o powołanie/odwołanie członka KT/KZ/PK

Z2-P3-F14 Zadania członka KT/KZ/PK

Z2-P3-F16 Dane członka KT/KZ/PK do przetwarzania przez PKN
 

Nowa wersja procedury Z2-P1 zawiera m.in. zmiany dotyczące okresu przejściowego dla członków OT, których reprezentantem upoważnionym do głosowania był Przewodniczący OT. Ujednolicono z zapisami procedury Z2-P2 definicję „Eksperta”.
 

Aktualne wersje procedur i formularzy znajdują się w zakładce Dokumenty normalizacyjne.