Zawartość

Inicjatywy edukacyjne Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

2019-03-25
Inicjatywy edukacyjne Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Od 2012 roku Polski Komitet Normalizacyjny wraz z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie organizuje Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”.

Jest on adresowany do uczniów i nauczycieli  szkół ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych) wszystkich typów. Uczniowie nadsyłają prace przygotowane w ramach jednej z kategorii: grafika, film lub esej, a nauczyciele - scenariusz lekcji.

Co roku zmienia się hasło przewodnie konkursu. Uczestnicy mierzyli się m.in. z pojęciem „Dostępność dla wszystkich, czyli świat bez barier”, „Stosowanie norm gwarancją jakości wyrobów i usług”, „Normy gwarantem bezpieczeństwa produktów” czy „Normy w ochronie środowiska”.

Tytuł tegorocznego - siódmego już - konkursu brzmiał „Normy + Miasto = Smart City”.

Nie zmieniają się natomiast cele, jakie od początku przyświecają Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu przy organizacji konkursu „Normalizacja i ja”:

  • upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym;
  • zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm;
  • zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do swoich zajęć lekcyjnych.

Tradycją jest, że uroczyste wręczenie nagród laureatom wszystkich edycji konkursu odbywa się podczas organizowanej przez PKN konferencji „Normalizacja w Szkole”.

Konferencja jest zawsze powiązana tematycznie z konkursem. W tym roku zaproszeni goście dyskutowali m.in. o normalizacji dla Smart Cities, mieście inteligentnym w praktyce, wyzwaniach, jakie Smart City stanowi dla administracji państwowej, a także o aspekcie inteligencji ekologicznej.

Konferencja gromadzi dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny z całego kraju.

To także moment uroczystej gali, podczas której następuje przyznanie tytułu „Promotora Edukacji Normalizacyjnej” osobom lub instytucjom wspierającym edukację normalizacyjną, przyczyniającym się do rozpowszechniania wiedzy normalizacyjnej, czynnie uczestniczącym w procesie wdrażania edukacji normalizacyjnej do praktyki nauczania i wychowywania. W tym roku tytuł został przyznany po raz piąty.

Zapraszamy do lektury „Wiadomości PKN 3/2019”, gdzie znajduje się obszerna relacja z konferencji i gali wręczania nagród, a także na Portal WIEDZA, aby zobaczyć nagrodzone prace