Zawartość

Które polskie miasta są smart?

2019-06-06
Które polskie miasta są smart?

Polski Komitet Normalizacyjny prowadzi dobrowolną certyfikację jednostek samorządu terytorialnego (miast, gmin) na zgodność pomiaru wskaźników usług miejskich i jakości życia z wymaganiami normy PN-ISO 37120:2015-03.

Na naszej stronie znajduje się nowa zakładka „Miasta z certyfikatem Smart City”, na której można znaleźć wskaźniki profilowe miasta/gminy, a także zapoznać się z aktualnymi wartościami certyfikowanych wskaźników usług miejskich i jakości życia.

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco, które z naszych miast stają się miastami inteligentnymi.