Zawartość

WPŁYW TECHNOLOGII 5G NA CZŁOWIEKA

2019-08-21
5G

5G to najnowsza generacja technologii sieci mobilnych. Obiecuje ona wyższą wydajność, a także znacznie szybsze pobieranie danych niż współczesne sieci 4G. Oznacza to, że pobranie wersji HD około 3-godzinnego filmu zajmie kilka sekund, a nie minut – jak to jest obecnie. Co więcej technologia 5G daje nowe ciekawe możliwości wielu innym technologiom, w tym Internetowi Rzeczy (IoT) oraz rzeczywistości wirtualnej i wspomaganej (AR i VR).
„Technologia 5G zrewolucjonizuje komunikację bezprzewodową i odegra znaczącą rolę w naszym przyszłym, połączonym społeczeństwie, torując drogę bardziej zaawansowanemu Internetowi Rzeczy (IoT)” – uważa Mike Wood, przewodniczący Komitetu Technicznego IEC/TC 106, zajmującego się Normami Międzynarodowymi dotyczącymi metod pomiarowych i obliczeniowych służących ocenie narażenia ludzi na pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne. Wśród ekspertów IEC/TC 106 znajdziemy reprezentantów operatorów sieci mobilnych, producentów urządzeń mobilnych, wykładowców akademickich, przedstawicieli organów regulacyjnych i laboratoriów badawczych.


Ogromne potencjalne zyski
W pełni wdrożona technologia nie tylko zwiększy szybkość pobierania i przesyłania danych w sieci komórkowej, lecz także zapewni połączenie miliardom urządzeń IoT i zmniejszy opóźnienia, czyli czas reakcji sieci. Dzięki temu otworzy się wiele nowych możliwości dla robotyki oraz samochodowych systemów bezpieczeństwa, a także zdalnych aplikacji medycznych. W praktyce będzie to oznaczało, że będziemy spędzać mniej czasu nad buforującym się urządzeniem, co z kolei zapewni lepszą obsługę klienta. Co ważniejsze, w badaniach przeprowadzonych na całym świecie już zwrócono uwagę na ogromne potencjalne korzyści dla zastosowań przemysłowych i medycznych. Na początku tego roku chińskie media informowały o technologii 5G wspomagającej zdalną operację mózgu u pacjenta oddalonego o 3 000 kilometrów. Operacje chirurgiczne z wykorzystaniem ramion robota w odległych lokalizacjach nie byłyby możliwe w konwencjonalnych sieciach 4G ze względu na występujące opóźnienia. Testy terenowe 5G już trwają, wielu operatorów uruchomi sieci w tej technologii jeszcze w tym roku. 5G, początkowo wspierana przez 4G, będzie służyła jako szkielet komunikacyjny do nieustannego wzrostu liczby danych i ich łączności, od miliardów połączonych urządzeń IoT przez autonomiczne samochody aż po inteligentne miasta. Bezpieczeństwo ludzi i zgodność urządzeń są oczywiście najistotniejsze; jest to obszar, w którym prace IEC są bardzo zaawansowane. TC 106 odgrywa istotną rolę w publikacji nowego raportu technicznego IEC (IEC/TR) na temat oceny narażenia ludzi na pola częstotliwości radiowych w pobliżu stacji bazowych. Jest to następstwo publikacji nowej normy (IEC 62232) w 2017 roku.


Bezpieczeństwo oparte na dokładnych danych
Norma IEC 62232 zapewnia metody określania natężenia pola częstotliwości radiowej w pobliżu radiokomunikacyjnych stacji bazowych w celu oceny narażenia ludzi. Uwzględnia częstotliwości mmWave, które mają być wykorzystywane w sieciach 5G. IEC/TC 106 wraz z IEEE powołało trzy wspólne grupy robocze, które zajmą się Normami Międzynarodowymi obejmującymi testy urządzeń 5G w najbliższej przyszłości:
•    JWG 11 zajmuje się metodami obliczeniowymi służącymi ocenie gęstości mocy w pobliżu głowy i ciała. Celem jest opracowanie wspólnej normy IEC/IEEE do obliczania gęstości mocy z urządzeń komunikacji bezprzewodowej od 6 GHz do 300 GHz.
•    JWG 12 zajmuje się metodami pomiaru służącymi ocenie gęstości mocy w pobliżu głowy i ciała. Powinno to skutkować opracowaniem wspólnej normy IEC/IEEE do pomiaru gęstości mocy urządzeń komunikacji bezprzewodowej od 6 GHz do 300 GHz.
•    JWG 13 pracuje nad wspólną normą IEC/IEEE obejmującą procedury pomiarowe określające wysokość SAR (specific absorption rate – swoiste tempo pochłaniania energii), pozwalającą wyliczyć poziom, na którym ciało człowieka wystawione na działanie pola elektromagnetycznego zaabsorbuje energię (zakres częstotliwości 4 MHz do 10 GHz).


Raport Techniczny IEC/TR 62669 z 2019 roku obejmuje zarówno stacje bazowe 5G, jak i małe ogniwa. Stanowi istotne źródło informacji dla operatorów sieci wdrażających 5G, ilustrując metody testowe i sprawdzone przykłady na stronach próbnych 5G. Raport pomaga zainteresowanym stronom – w tym zarządcom obiektów, właścicielom budynków, rządom oraz społecznościom lokalnym – upewnić się, że prawidłowo testują swoje sieci i stacje bazowe. Korzyści są potrójne. Prezentowane są nowe metody testowania technologii 5G, poprawiana jest ogólnoświatowa spójność i dokładność testów stacji bazowych i małych ogniw, a także uproszczone jest wdrażanie ocen bezpieczeństwa RF za pomocą sprawdzonych przykładów.
„Technologia 5G rozwija się w szybkim tempie, równie szybko postępuje rozbudowa sieci. Testowanie stacji bazowych, czy ich działanie jest zgodne z normami dotyczącymi narażenia na częstotliwości radiowe, jest sprawą niezwykle istotną dla operatorów, władz i społeczności, szczególnie w kontekście zapewnienia wszystkim bezpieczeństwa” – uważa Wood.


Źródło: „Wiadomości PKN 8/2019”