Zawartość

Zmiany w procedurze dotyczącej zasad uczestnictwa w pracach Organów Technicznych

2019-08-01
Zmiany w procedurze dotyczącej zasad uczestnictwa w pracach Organów Technicznych

Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje wersja 2.2 procedury Z2-P2 Zasady uczestnictwa w pracach organów technicznych międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych. Wraz z nią zmianie ulega także formularz Z2-P2-F05 Zgłoszenie eksperta do prac w organie roboczym CEN/CENELEC, ISO/IEC – aktualna wersja 2.2.

Zmiany merytoryczne w treści procedury usprawniają obieg dokumentacji roboczej przy realizacji zmiany/weryfikacji formy uczestnictwa w pracach TC, SC w ISO i IEC, postępowania przy zgłaszaniu i odwołaniu ekspertów do prac w organach roboczych, dostępu do serwerów międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych z dokumentacją roboczą, a także obieg wniosków wyjazdowych na posiedzenia komitetów bądź podkomitetów technicznych międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych.