Zawartość

Bałtyckie Forum Normalizacyjne – BSF 2019

2019-09-06
zdjęcia BSF 2019

W dniach 4-6 września odbyło się Bałtyckie Forum Normalizacyjne (BSF) – coroczne spotkanie przedstawicieli krajowych jednostek normalizacyjnych z Litwy (LST), Estonii (EVS), Łotwy (LVS) i Polski (PKN). W tym roku gospodarzem spotkania jest Litwa, która zaprosiła uczestników do miejscowości Druskieniki.

Głównym celem BSF jest wypracowanie przez kraje nadbałtyckie wspólnej polityki normalizacyjnej, a także podejmowanie wspólnych działań i inicjatyw na forum europejskim. To także dobry moment na dzielenie się swoimi osiągnięciami i wymianę doświadczeń ze wszystkimi uczestnikami spotkania.


Uczestnikami forum są przedstawiciele kierownictwa jednostek normalizacyjnych oraz delegowani pracownicy, będący specjalistami w określonej dziedzinie, objętej programem obrad. Podobnie jak w latach ubiegłych, forum składało się z części plenarnej i pracy w grupach roboczych.