Zawartość

Światowy Dzień Normalizacji 2019

2019-10-14
Światowy Dzień Normalizacji 2019

Każdego roku 14 października członkowie IEC, ISO i ITU obchodzą Światowy Dzień Normalizacji, który jest wyrazem uznania dla wspólnych wysiłków tysięcy ekspertów na całym świecie zaangażowanych w opracowywanie Norm Międzynarodowych.

Normy gwarantują pozytywne zmiany poprzez usuwanie barier w komunikacji i współpracy: ułatwiają handel, rozpowszechniają wiedzę i wpływają na postęp technologiczny.

Z okazji dzisiejszego święta życzymy wszystkim dalszych sukcesów w rozwoju normalizacji, która wspiera innowacje i dostarcza rozwiązań dla światowych wyzwań.