Zawartość

Zmiany przepisów wewnętrznych PKN dotyczących Organów Technicznych i Sekretariatów KT

2019-10-10
Zmiany przepisów wewnętrznych PKN dotyczących OT i Sekretariatów KT

Informujemy, że od 9 października 2019 roku weszły w życie następujące dokumenty:

  • Zarządzenie Prezesa PKN nr 23 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie Organów Technicznych powoływanych przez Prezesa PKN, podstawy ich powoływania oraz zasad powoływania członków i osób funkcyjnych w tych organach;
  • Zarządzenie Prezesa PKN nr 24 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zasad prowadzenia sekretariatów Komitetów Technicznych PKN, Podkomitetów Technicznych oraz sekretariatów organów roboczych europejskich/międzynarodowych organizacji normalizacyjnych.

Ponadto od 10 października 2019 roku obowiązuje nowa Procedura Z2-P3 Zasady powoływania i odwoływania Organów Technicznych PKN, ich członków oraz osób funkcyjnych.

Zmiany w powyższych dokumentach dotyczą:

  • prowadzenia przez PKN sekretariatów Podkomitetów Technicznych;
  • zatwierdzania Planów Działania;
  • zmian zakresów tematycznych oraz zakresów współpracy OT z organizacjami normalizacyjnymi europejskimi i międzynarodowymi;
  • zalecenia odbycia szkoleń e-learningowych przez uczestników prac normalizacyjnych.

Aktualne wersje procedur i formularzy znajdują się w zakładce Dokumenty normalizacyjne.