Zawartość

Poufność i bezpieczeństwo urządzeń mobilnych

2019-12-17
Poufność i bezpieczeństwo urządzeń mobilnych

Przemysł, władze, organy regulacyjne oraz konsumenci potrzebują Norm Międzynarodowych w zakresie biometrycznych technologii uwierzytelniania.

Urządzenia mobilne zmieniły społeczeństwo, a także sposób interakcji i wymiany informacji. Na przykład telefony komórkowe przestały być tylko telefonem, a stały się złożonymi systemowo smartfonami. Ta ewolucja raczej nie zatrzyma się w najbliższej przyszłości, a to dzięki nowej generacji mobilnej elektroniki do noszenia (wereable devices).Posiadanie urządzenia mobilnego o dużych możliwościach przetwarzania i komunikacji okazało się przydatne do wielu różnych zastosowań, szczególnie do łączenia informacji i tożsamości. Jednak wyzwaniem dla użytkowników i branży jest znalezienie równowagi między zapewnieniem prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych, wymaganych do korzystania z różnych aplikacji, przy jednoczesnym zachowaniu wygody użytkownika. Rolą Norm Międzynarodowych jest wniesienie znaczącego wkładu w rozwiązanie tych problemów i ułatwienie szerszego wdrażania aplikacji obejmujących wszystkie powyższe możliwości.

Więcej na ten temat można przeczytać w „Wiadomościach PKN 11/2019”.