Zawartość

Nowa Norma Europejska dotycząca e-kompetencji

2020-01-28
Nowa Norma Europejska dotycząca e-kompetencji

Technologia zmienia światową gospodarkę. Nowe umiejętności w zakresie ICT są głównym priorytetem dla przemysłu europejskiego. Światowy wyścig o talenty wymaga od europejskich pracowników zdobywania wysokich kwalifikacji i ciągłego ich doskonalenia w celu zwiększenia szans na zatrudnienie oraz poprawy konkurencyjności i wzrostu gospodarczego. Niestety, w wielu gałęziach przemysłu istnieją coraz większe dysproporcje w zakresie umiejętności i kompetencji związanych z cyfrowymi i zaawansowanymi technologiami wspomagającymi, co wpływa negatywnie na możliwości korzystania z potencjału digitalizacji.
 

Nowa Norma Europejska EN 16234-1 Struktura e-kompetencji (e-CF)

Zlikwidowanie tej luki jest celem niedawno opublikowanej normy EN 16234-1:2019 e-Competence Framework (e-CF) – A common European Framework for ICT Professionals in all industry sectors - Part 1: Framework. Norma dotyczy 41 kompetencji wymaganych i stosowanych w działalności związanej z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi (ICT), wykorzystującej wspólny język i kompetencje, poziomy umiejętności i fachowości, które mogą być jednakowo rozumiane w całej Europie.

Dla kogo?

Norma przeznaczona jest do stosowania przez: firmy usługowe ICT, użytkowników i dostawców, działy profesjonalne ICT, zarządzania i zasobów ludzkich, instytucje ds. edukacji zawodowej i firmy szkoleniowe, włącznie ze szkołami wyższymi, partnerów społecznych (związki zawodowe i stowarzyszenia pracodawców), stowarzyszenia zawodowe, organy akredytacyjne, walidacyjne i oceniające, analityków rynkowych i decydentów politycznych.

Celem e-CF jest w szczególności wspieranie procesu decyzyjnego zarówno w odniesieniu do rekrutacji kandydatów, jak również kwalifikacji, szkolenia i oceny specjalistów w zakresie ICT. W istocie, e-kompetencje są podstawowym elementem strategii Unii Europejskiej na rzecz e-umiejętności w XXI wieku.

EN 16234-1:2019 została opracowana przez CEN/TC 428 ICT Professionalism and Digital Competences, którego sekretariat jest obecnie prowadzony przez UNI, włoską jednostkę normalizacyjną. PN-EN 16234-1 Struktura e-kompetencji (e-CF) - Wspólna europejska struktura dla specjalistów ICT we wszystkich sektorach przemysłu - Część 1: Zasady ogólne zostanie wdrożona do zbioru PN w czerwcu br.

Źródło „Wiadomości PKN 1/2020”.