Zawartość

Zmiana Zarządzenia finansowego w sprawie działalności normalizacyjnej

2020-01-15
Zmiana Zarządzenia finansowego w sprawie działalności normalizacyjnej

Informujemy, że od 9 stycznia 2020 roku obowiązuje nowe Zarządzenie Nr 2 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zmieniające Zarządzenie Nr 5 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej.

W załączonych do zarządzenia wzorach umów zmieniono komparycję. Natomiast w umowie o TN i w umowie zlecenia doprecyzowano również zapisy dotyczące rozwiązania lub odstąpienia od umowy.

Aktualne Zarządzenia finansowe znajdują się w zakładce Procedury dotyczące finansowania.