Zawartość

Jak migrują pieniądze?

2020-03-13
Jak migrują pieniądze?

Globalny system finansowy przechodzi obecnie najgłębszą transformację w najnowszej historii, ponieważ na całym świecie wdrażana jest nowa infrastruktura rynkowa, tj. platformy płatności natychmiastowych. Podstawą tych zmian jest Norma Międzynarodowa ISO 20022 Financial Services - Universal financial industry message scheme, która zapewne już wkrótce zmieni wszystko w płatnościach.

SWIFT – szybciej, więcej, pewniej

SWIFT (Stowarzyszenia na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) jest organizacją globalną z siedzibą w Belgii, która stworzyła sieć umożliwiającą instytucjom finansowym na całym świecie wysyłanie i odbieranie informacji o transakcjach w bezpieczny, znormalizowany i niezawodny sposób. Powstała, kiedy istniejące systemy takie jak przekazy pieniężne czy późniejsze polecenie przelewu przestały nadążać za prędkością postindustrialnych finansów.

SWIFT ściśle współpracuje z ISO, działając jako organ rejestracyjny dla norm: ISO 13616 (obejmuje międzynarodowe numery kont bankowych [IBAN]), ISO 10383 (definiuje kody identyfikatorów rynku [MIC]), ISO 9362 (definiuje kody identyfikatorów przedsiębiorstw [BIC]), ISO 15022 (obejmuje papiery wartościowe), a także ISO 20022 (określa strukturę komunikatów finansowych).

„Wszystkie te normy są ważne dla użytkowników SWIFT, ponieważ zwiększają wydajność operacyjną i upraszczają przetwarzanie (dzięki czemu dane elektroniczne do rozliczania płatności mogą być przekazywane bezpośrednio między stronami, co ogranicza błędy i oszczędza pracę)”.

Zaprogramuj to

Przyjęcie ISO 20022 w systemach płatności głównych walut rezerwowych oznacza, że społeczność finansowa podjęła zgodną decyzję o przejściu na Normę Międzynarodową w zakresie płatności i sprawozdawczości pomiędzy instytucjami finansowymi.

SWIFT przygotował specjalny program, aby ułatwić wdrożenia całej społeczności. „Program ISO 20022 stworzy nową usługę przesyłania komunikatów, środki oceny współistnienia do wsparcia migracji, usługi szkoleniowe i wdrożeniowe do tego”.

Pomigracyjne korzyści dla klientów

ISO 20022 to coraz bardziej ugruntowany globalny język komunikatów o płatnościach. Używany już przez systemy płatnicze w ponad 70 krajach, w nadchodzących latach stanie się de facto normą dla systemów płatności o wysokiej wartości wszystkich walut rezerwowych, obsługujących 80% wolumenów globalnych i87% wartości transakcji na całym świecie. Tworząc wspólny język i model dla danych dotyczących płatności, ISO 20022 znacząco poprawia jakość danych w całym ekosystemie płatności. Bogatsze, ustrukturyzowane, znaczące dane otworzą przed klientami nowe możliwości, poprawiając jednocześnie zgodność i wydajność. A chodzi o to, żeby zbudować dobre podstawy dla przyszłościowego biznesu. „ISO 20022 jest wystarczająco elastyczna, żeby sprostać wyzwaniom współczesności i przyszłości”. 

Całość artykułu – „Wiadomości PKN 3/2020”.