Zawartość

NOWELIZACJA PROCEDURY Z2-P3

2020-04-24
ZMIANY PRZEPISÓW WEWNĘTRZNYCH PKN DOTYCZĄCYCH ORGANÓW TECHNICZNYCH

ZMIANY PRZEPISÓW WEWNĘTRZNYCH PKN DOTYCZĄCYCH ORGANÓW TECHNICZNYCH

Informujemy, że z dniem 24 kwietnia 2020 roku weszła w życie nowelizacja Procedury Z2-P3 Zasady powoływania i odwoływania Organów Technicznych PKN, ich członków oraz osób funkcyjnych.

Doprecyzowano definicje podmiotu i członka Organu Technicznego.

Aktualne wersje procedur i formularzy znajdują się w zakładce Procedury PKN.