Zawartość

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

2020-04-28
Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Utrzymanie bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy jest ważne zawsze, ale w obecnej sytuacji jeszcze bardziej niż zwykle. Tegoroczny Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy poświęcony jest pandemii Covid-19.

Nasze wyobrażenie na temat tego, jak wygląda praca zostało wywrócone do góry nogami, a najważniejsze wyzwania dotyczą tego, jak utrzymać działalność firmy, a także jak zapewnić bezpieczeństwo i właściwą ochronę w czasie pracy. Dotyczy to zarówno osób, które cały czas pracują, jak i tych, które będą musiały przygotować się na ewentualny powrót do firmy.

Temat tegorocznego Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy brzmi: „Stop pandemii: Bezpieczeństwo i higiena pracy  chroni i ratuje życie”. Temat ten odnosi się do wielu niecodziennych wyzwań, przed którymi w dzisiejszej sytuacji stają organizacje, a także uświadamia znaczenie skuteczności ochrony, jaką w miejscu pracy zapewnia BHP.

ISO 45001 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania i wytyczne dotyczące stosowania (Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use) to pierwsza i jedyna Norma Międzynarodowa dot. zarządzania BHP, zawierająca uzgodnione dobre praktyki z całego świata. Zapewnia przydatne wskazówki i zasady, dzięki którym zmniejsza ryzyko związane z pracą, chroni zdrowie i zwiększa bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Zdrowie w miejscu pracy nie ogranicza się tylko do bezpieczeństwa fizycznego i dobrego samopoczucia. Stres i obawy wywołane sytuacją, w jakiej się znaleźliśmy dotyczą  nas wszystkich. Pracownicy na całym świecie mogą odczuwać negatywny wpływ wszechobecnej niepewności, ale ich środowisko pracy ma istotne znaczenie w łagodzeniu tego stresu.

Dlatego  trwają prace nad przygotowaniem uzupełniającej normy dotyczącej zdrowia psychicznego. Przyszła norma ISO 45003 – Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – Zdrowie psychiczne i bezpieczeństwo w miejscu pracy Wytyczne (Occupational health and safety management – Psychological health and safety in the workplace – Guidelines) dostarczy wytycznych na temat wymagań, jakie stwarza norma ISO 45001 w odniesieniu do zarządzania zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa psychicznego w ramach systemu BHP.

Norma obejmie wiele zagadnień, które mogą mieć wpływ na zdrowie psychiczne pracownika, włączając w to nieefektywną komunikację, nadmierną presję, słabe kierownictwo oraz kulturę organizacyjną. Oczekuje się, że zostanie ona opublikowana w 2021 r.

Norma ISO 45001 i przyszła ISO 45003 zostały opracowane przez Komitet Techniczny ISO/TC 283, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO/TC 283, Occupational health and safety management), którego sekretariat jest prowadzony przez Brytyjski Instytut Norm (BSI). Z ISO/TC 283  współpracuje PKN/KT 276 ds. Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

ISO 45001 została wdrożona do zbioru PN jako PN-ISO 45001:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania i wytyczne stosowania.

Oprac. P. M.

Źródło: ISO

Broszura informacyjna PKN nt. systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy