Zawartość

20 maja - Dzień Normalizacji Polskiej

2020-05-19
20 maja - Dzień Normalizacji Polskiej

Rok 2020 przyniósł całemu światu nowe wyzwanie – walkę z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Zmieniło się wiele – począwszy od zmiany codziennych zachowań, przez wdrażanie sprawdzonych i efektywnych rozwiązań w zakresie ochrony, produkcji, bezpieczeństwa, organizacji, pracy, nawyków społecznych, aż po nadzieje na szybkie wynalezienie skutecznego leku.

W wyniku odgórnych ograniczeń i obostrzeń zmieniły się plany i działania rządów, organizacji, instytucji i każdego z nas.

Co roku Polski Komitet Normalizacyjny organizował konferencję tematyczną z okazji obchodów Dnia Normalizacji Polskiej. W tym roku 20 maja będzie dla nas okazją do przypomnienia zagadnień, dla których normy były i nadal są kluczowe. Choć nie możemy spotkać się na wspólnej konferencji, to mamy nadzieję, że już niebawem wszystko wróci do normy i znowu będziemy mogli w gronie ekspertów, praktyków i użytkowników mówić o normalizacji w kontekście ważnych zagadnień i zmieniających się trendów.

To już 10 lat!

Dzień Normalizacji Polskiej ustanowiono w 2010 r. z inicjatywy Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. To okazja do promowania idei dobrowolnej normalizacji oraz podkreślenia korzyści wynikających ze stosowania norm. Jest to również forma uhonorowania wszystkich osób i podmiotów biorących czynny udział w polskiej normalizacji, m.in. organów administracji rządowej, organizacji gospodarczych oraz przedstawicieli nauki i techniki.

Normy wokół nas

Nie trzeba nikogo przekonywać, że normy są obecne w każdej dziedzinie naszego życia. Normalizacja obejmuje zagadnienia technologiczne, techniczne, społeczne, gospodarcze, zarządcze, środowiskowe i wiele innych. Dotychczas udało nam się mówić o normach w kontekście ciekawych i aktualnych zagadnień, np.:

  • Przemysł 4.0 (rok 2019)

Powszechne zastosowanie nowych technologii wymaga inteligentnej integracji systemów na różnych poziomach, co można osiągnąć tylko wtedy, gdy odpowiednie technologie, interfejsy i formaty zostaną jasno i niezawodnie określone w normach. Dlatego też digitalizacja i normalizacja muszą iść w parze.

  • Jakość i bezpieczeństwo żywności (rok 2018)

Nieznajomość przepisów prawa i zaleceń zawartych w normach stwarza ogromne ryzyko dla nas wszystkich. Może to prowadzić do poważnych konsekwencji – zanieczyszczeń procesowych żywności. Dlatego tak ważne jest nie tylko wczesne rozpoznawanie zagrożeń, lecz także opracowanie wspólnych metod ich minimalizowania. Potrzebne są wskazówki, najlepsze praktyki i testy w celu promowania i zwiększenia bezpieczeństwa, jakości i wydajności w całym przemyśle spożywczym.

  • Smart Cities (rok 2017)

Miasta już teraz stanowią główne centra europejskiej gospodarki i innowacji, jednocześnie są kluczowym źródłem zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. Szacuje się, że do 2050 r. liczba mieszkańców miast wzrośnie dwukrotnie. Wszystkie więc muszą stawić czoła kwestiom związanym ze zwiększeniem wydajności energetycznej, infrastrukturą, transportem i komunikacją.

  • Bezpieczeństwo w pracy (rok 2016)

Szeroko rozumiane bezpieczeństwo można uznać wręcz za cel normalizacji. W tym pojęciu mieszczą się takie zagadnienia jak ochrona zdrowia ludzi (pracowników), bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, bezpieczeństwo poszczególnych wyrobów i in.

W osiągnięciu założonych celów pomocne są Polskie Normy.

Normalizacja przyszłości – dokąd zmierzamy?

Tradycją jest, że podczas konferencji z okazji Dnia Normalizacji Polskiej wręczane są nagrody „Kompas Normalizacji”. Są one  przyznawane corocznie osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, polskim i zagranicznym, aby uhonorować osiągnięcia w zakresie wspierania normalizacji, w tym m.in. zaangażowania w promocję normalizacji lub szczególny wkład w promowanie systemu normalizacji dobrowolnej.

Osoby wyróżnione nagrodą PKN to naukowcy, badacze, eksperci w danej branży, zaangażowani, twórczy i wielokrotnie dostrzegający potencjał młodego pokolenia.

Warto przywołać tu słowa prof. Sławomira Białasa – laureata nagrody z 2016 r. – który mówił, że „należy patrzeć w przyszłość i rozwijać normalizację jako działalność techniczną służącą producentom i użytkownikom różnych dóbr, nie tylko materialnych. Młodzi normalizatorzy powinni śmiało podejmować współpracę międzynarodową, przez co nie tylko osiągną osobisty prestiż i powodzenie, lecz także będą promować nasz kraj i wspomagać jego gospodarkę w wielu aspektach”.

Mamy nadzieję, że już jesienią będziemy wspólnie świętować ten dzień na naszej konferencji. Wtedy też uhonorujemy zasłużonych dla normalizacji i osobiście wręczymy Im „Kompas Normalizacji”.

Normalizacja w dalszym ciągu będzie zrzeszać aktywnych uczestników prac normalizacyjnych i motywować do wyznaczania nowych kierunków jej rozwoju. A Dzień Normalizacji Polskiej będzie niezmiennie świętem nas wszystkich – twórców, użytkowników i beneficjentów norm.

Szczęśliwego Dnia Normalizacji Polskiej!