Zawartość

„Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI”

2020-05-12
„Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa prowadzi kampanię informacyjną „Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI”.

Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych decyzji zakupowych. Zakup produktów krajowego pochodzenia wspiera przedsiębiorców, rolników i firmy działające na terenie Polski, a także samorządy.

Aby ułatwić konsumentom identyfikację produktów wytworzonych z polskich surowców, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano znak „PRODUKT POLSKI” i zasady jego stosowania. Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych produkty opatrzone tą informacją muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski z tym, że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych produktów, pod warunkiem że składniki takie nie są wytwarzane w kraju.

Więcej o kampanii można przeczytać tutaj:

https://www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/ 

 https://www.gov.pl/web/produktpolski