Zawartość

NOWE ZARZĄDZENIE DOTYCZĄCE FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI NORMALIZACYJNEJ

2020-05-04
NOWE ZARZĄDZENIE DOTYCZĄCE FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI NORMALIZACYJNEJ

Informujemy, że od dnia 30 kwietnia 2020 roku obowiązuje nowe Zarządzenie Nr 17 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej.

Zmiany w zarządzeniu dotyczą sposobu wystawiania faktur i rachunków przez kontrahentów PKN.

Tracą moc Zarządzenia Nr 5/2018, 26/2018, 5/2020. Aktualne Zarządzenie finansowe znajduje się w zakładce Procedury dotyczące finansowania.