Zawartość

WYBÓR, OCENA I KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW PRAC NORMALIZACYJNYCH – ZMIANA PROCEDURY

2020-07-24

Od dnia 24 lipca 2020 r. obowiązuje nowa wersja procedury W1-P2 Wybór, ocena i kwalifikacja wykonawców prac normalizacyjnych. Zmiany dotyczą:

  • wprowadzenia definicji: Wykonawcy nowego, Wykonawcy kwalifikowanego i Wykonawcy niekwalifikowanego;
  • uszczegółowienia zasad zgłaszania Wykonawców prac normalizacyjnych;
  • doprecyzowania wymagań dla Wykonawcy kwalifikowanego;
  • wymagania elektronicznego podpisu wewnętrznego PKN na dokumentacji związanej z wyborem jednego z rekomendowanych podmiotów.

Dodatkowo zmieniono formularz Z2-P3-F06 Wniosek o wprowadzenie zmian w KT/KZ/PK, w którym dodano zapisy dotyczące opiniowania zmian tematycznych przez Radę Sektorową.

Aktualna wersja procedury znajduje się w zakładce Procedury dotyczące finansowania.