Zawartość

Kompasy Normalizacji PKN 2020 zostały wręczone!

2020-09-28
Kompasy Normalizacji PKN 2020 zostały wręczone!

Nagrodę PKN „Kompas Normalizacji” przyznajemy od 2015 roku. Jej celem jest uhonorowanie osób fizycznych oraz instytucji w dowód uznania dla ich osiągnięć w zakresie wspierania normalizacji, w tym: wybitne osiągnięcia i zasługi na rzecz polskiej normalizacji, promocję systemu normalizacji dobrowolnej, liczący się wkład w propagowanie wśród społeczeństwa postawy pronormalizacyjnej, a także wyjątkową aktywność w procesie opracowywania norm.

W tym roku nagrodą uhonorowani zostali Iwo Jakubowski oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników. 25 września br. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Prezes PKN – Tomasz Schweitzer wręczył nagrodę nagrodzonym osobom. W imieniu Sieci Badawczej odebrała ją Dyrektor Instytutu – dr Marlena Maślanka.

Galeria