Zawartość

Webinar PKN „Normalizacja w szkole”

2020-10-22
Webinar PKN „Normalizacja w szkole”

Światowy Dzień Normalizacji i Dzień Edukacji Narodowej to najlepsza okazja, aby połączyć świat normalizacji ze światem edukacji. Normalizacja ma ogromy wpływ na każdą sferę naszego życia. Wykorzystywanie wiedzy normalizacyjnej w codziennej praktyce i nauczaniu oznacza korzystanie ze sprawdzonych, najlepszych i zawsze aktualnych rozwiązań zawartych w Polskich Normach.

            W dobie zmian i ograniczeń spowodowanych pandemią wirusa SARS-CoV-2, w tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy naszą konferencję w wersji online. 14 października br. spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o systemie normalizacyjnym w kontekście edukacji. W dyskusji uczestniczyli: dr inż. Tomasz Schweitzer – Prezes PKN, Ewa Zielińska – Zastępca Prezesa ds. Relacji Zewnętrznych i Sprzedaży, Teresa Sosnowska – Zastępca Prezesa ds. Normalizacji. Moderatorem webinaru była Anna Komar – Dyrektor Wydziału Relacji Zewnętrznych PKN.

            Prezes PKN przybliżył system normalizacyjny w Polsce, zwrócił szczególną uwagę na to, że nie tylko młodzi ludzie czerpią korzyści z normalizacji. Normy są dla wszystkich. Niezależnie od wybranej ścieżki zawodowej normy towarzyszą nam jako przedsiębiorcy, handlowcowi, pracownikowi przedsiębiorstwa produkującego lub usługowego, urzędnikowi w administracji centralnej lub samorządowej, nauczycielowi. A przede wszystkim jako konsumentowi.

            Prezes Ewa Zielińska uszczegółowiła zasadność wprowadzenia normalizacji do szkół, omówiła działania PKN rozwijające społeczną świadomość normalizacyjną. Zwróciła uwagę na wiele inicjatyw PKN skierowanych do młodych ludzi – programy, warsztaty krajowe i zagraniczne, konkursy. Podkreśliła także wspierającą rolę PKN we współpracy z nauczycielami zawodu, którzy dotychczas nie korzystali z norm na zajęciach.

            Praktyczne wykorzystanie norm w życiu codziennym i zawodowym omówiła Prezes Teresa Sosnowska. Zwróciła uwagę na istotny w obecnych czasach aspekt wirtualny, gdyż nasze życie ostatnio przeniosło się do rzeczywistości wirtualnej. Odczuliśmy to wszyscy, w dużej mierze odczuli to nauczyciele i uczniowie. Pani Prezes podkreśliła, że obszar nowych technologii rozwija się błyskawicznie i powstaje tym samym nowa przestrzeń właśnie do działań normalizacyjnych. Ważne jest zatem włączanie się w prace Komitetów Technicznych.

            Kształcenie powinno być spójne z nowoczesną gospodarką oraz rozwojem przedsiębiorczości i kwalifikacji niezbędnych w pracy zawodowej każdego z nas. Treści zawarte w normach są regularnie aktualizowane. Normy zawsze nadążają za postępem naukowo-technicznym, a normalizacja wyznacza perspektywy i możliwości pracy zawodowej w wymiarze krajowym, europejskim i międzynarodowym, uwzględniając jednocześnie różne możliwości osobistego rozwoju i kariery.