Zawartość

Styczniowe „Wiadomości PKN”

2021-01-20
Styczniowe „Wiadomości PKN”

Czy wiecie, że Estończycy mogą głosować online z dowolnego miejsca na świecie, zdalnie składać deklaracje podatkowe, cyfrowo otrzymywać zwroty podatków? Estonia trzyma kopie zapasowe swoich rejestrów nie tylko na terenie kraju, ale również za granicą. Dlatego nawet w razie zajęcia terytorium całego kraju przez wrogie siły, nie doprowadzi to do przejęcia jego rejestrów. A wszystko jest zabezpieczone za pomocą technologii blockchain

Blockchain służy do przechowywania oraz przesyłania informacji o transakcjach zawartych w Internecie. Informacje te zostają ułożone w postaci następujących po sobie bloków danych. Dzięki obecnej technologii i mocy obliczeniowej komputerów nie da się podrobić największych łańcuchów bloków. Szacuje się, że aby złamać sieć blockchain, potrzebna byłaby moc obliczeniowa równa połowie Internetu.

Czy możemy zaufać tej technologii?

Więcej w najnowszych „Wiadomościach PKN 1/2021"