Zawartość

Kolejny numer „Wiadomości PKN”

2021-03-19
MARCOWE „WIADOMOŚCI PKN"

Bakterie i wirusy są z nami od samego początku. To właśnie one pojawiły się na Ziemi jako pierwsze. Ich obecność jest kluczowa do zachowania prawidłowego funkcjonowania skóry, układu pokarmowego, oddechowego i odpornościowego. Ale 1% z nich stanowi dla nas zagrożenie. Na przestrzeni dziejów nawiedzały nas więc regularnie epidemie i pandemie. Do ok. połowy XX wieku występowały znacznie częściej niż w ciągu ostatnich 100 lat. Z jednej strony – dzięki rozpowszechnieniu zasad higieny i rozwojowi antyseptyki oraz farmakologii (antybiotyków i szczepionek). Jednocześnie z drugiej – powszechne stosowanie antybiotyków wzmogło lekooporność bakterii, ponadto zwiększyła się liczebność populacji i pojawiły się zdobycze technologiczne, dzięki którym podróżujemy daleko.  Naukowcy więc od kilku lat przestrzegali przed globalną, dotkliwą pandemią. Czy wiecie, że w 2019 roku przeprowadzono co najmniej dwa projekty wspierane sztuczną inteligencją, których zadaniem była wizualizacja przebiegu globalnej epidemii, opracowanie i przetestowanie strategii działań? Dlaczego więc nie byliśmy gotowi na pandemię koronawirusa? Przestaliśmy bać się infekcji, naszym największym zagrożeniem stał się nowotwór.

Od początku globalnej pandemii COVID-19 przyspieszyła transformacja cyfrowa – świat nadal dostosowuje się do nowych sposobów życia, pracy, nauki i świadczenia najistotniejszych usług, takich jak opieka zdrowotna. W szybkim tempie wzrosło wykorzystanie nowych rozwiązań technologicznych, takich jak teleporady i wideokonsultacje.  Algorytmy uczenia maszynowego, lepiej niż ludzie, odnajdują wzorce w dużych zbiorach danych, umożliwiając w ten sposób wczesne wykrywanie chorób i stanów takich jak rak, sepsa, zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem czy zawał. Mimo tych korzyści pojawiają się też obawy. Pacjenci muszą zaufać nowym technologiom wykorzystywanym przez pracowników opieki zdrowotnej do diagnozowania i leczenia, mając wciąż na uwadze bezpieczeństwo i poufność ich osobistych danych medycznych. O tym, jak normalizacja może wspomóc te kwestie, można przeczytać w „Wiadomościach PKN 3/2021”.