Zawartość

Warsztaty Młodych Profesjonalistów IEC

2021-05-26
Warsztaty Młodych Profesjonalistów IEC

Polski Komitet Normalizacyjny po raz kolejny ogłasza nabór chętnych do udziału w Warsztatach Młodych Profesjonalistów organizowanych przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC – International Electrotechnical Commission).

O co chodzi?

Raz do roku IEC organizuje warsztaty dla młodych profesjonalistów z dziedziny szeroko pojętej elektrotechniki. Tegoroczna 12. edycja warsztatów odbędzie się w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) w ramach 85. Sesji Generalnej IEC w dniach 3-7 października 2021 r.

Kto może wziąć udział?

W warsztatach mogą wziąć udział inżynierowie, magistrowie lub technicy w wieku 20-36 lat, którzy ukończyli studia, pracują w branży lub biznesie związanym z tematyką będącą w centrum zainteresowania IEC oraz mają doświadczenie w opracowywaniu norm i/lub ocenie zgodności.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest doświadczenie normalizacyjne kandydatów (np. udział w pracach Komitetu Technicznego) oraz swobodne posługiwanie się językiem angielskim.

Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny w języku polskim i angielskim (z uzasadnieniem dlaczego kandydat chce wziąć udział w warsztatach);
  • CV w języku polskim i angielskim.

Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

Dokumenty należy przesłać na adres: pl.iecnc@pkn.pl do dnia 18.06.2021 r.

W temacie maila prosimy wpisać „Młodzi profesjonaliści IEC – 2021”. Spośród nadesłanych ofert PKN wybierze najlepszą kandydaturę, którą zarekomenduje IEC. W celu wybrania najlepszej oferty, dopuszcza się etap dodatkowy – rozmowy z kandydatami.

Wybrana osoba zostanie powiadomiona pocztą elektroniczną.

Cel spotkania

Celem warsztatów jest zachęcenie młodych specjalistów do udziału w pracach prowadzonych przez IEC. Uczestnicy spotkania w Dubaju będą mogli dowiedzieć się więcej na temat działalności statutowej Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej w zakresie normalizacji i oceny zgodności. Ponadto, będą mieli okazję do nawiązania nowych interesujących kontaktów zawodowych – podczas warsztatów poznają m.in. menadżerów IEC, odpowiedzialnych za prowadzenie prac normalizacyjnych i funkcjonowanie oceny zgodności.

Od 2010 roku, w sumie w spotkaniach młodych profesjonalistów IEC udział wzięło ponad 600 uczestników z całego świata.

Informacje dodatkowe

PKN nie pokrywa kosztów związanych z wyjazdem do Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Koszty zakwaterowania zgłoszonych uczestników (do 5 dni) pokrywa IEC.


Zachęcamy do przesyłania aplikacji!