Zawartość

Holograficzna przyszłość

2021-06-17
Holograficzna przyszłość

Najbardziej zaawansowaną technologią hologramo­wą, cieszącą się bardzo dużym zainteresowaniem, jest trójwymiarowa projekcja, którą można oglądać bez specjalistycznego sprzętu takiego jak kamery, zestawy słuchawkowe czy okulary. Obraz może być oglądany pod dowolnym kątem, więc gdy użytkownik będzie chodził wokół wyświetlacza, obiekt będzie się reali­stycznie przesuwał i poruszał.

Wyjaśniając technologię

Hologram powstaje w wyniku rozszczepienia wiązki światła laserowego na dwie części. Jedna z powsta­łych wiązek świeci na obiekt, który następnie zostaje rozproszony na płycie fotograficznej, natomiast druga wiązka jest kierowana bezpośrednio na płytę. W czy­stej postaci, holografia potrzebuje światła laserowego do oświetlania obiektu i do oglądania gotowego holo­gramu. Obecnie jednak ta technologia bazuje na wy­generowanej komputerowo replice czoła fali świetlnej wyświetlanej na ekranie lub przezroczystym panelu, przy użyciu wzoru interferencyjnego w celu naśla­dowania rzeczywistego czoła fali od obiektu – dzięki czemu projekcje 2D wydają się trójwymiarowe.

Typowy hologram generowany komputerowo jest obliczany za pomocą algorytmów i wyświetlany za pomocą przestrzennego modulatora światła. Niektóre systemy rzeczywistości rozszerzonej (AR) wykorzystują wyświetlacze z organicznych diod elek­troluminescencyjnych (organic light emitting diode – OLED), które emitują obrazy lub przezroczyste panele odbijające wyświetlany obraz.

Następna generacja wyświetlaczy holograficznych umożliwi wielu użytkownikom jednoczesne oglądanie tego samego hologramu pod wieloma kątami 3D.

Zastosowania możliwe wszędzie

Te nowe urządzenia holograficzne mają znaczący potencjał dla celów edukacyjnych. Mogą na przykład „zanurzyć” studentów w środowisku, o którym się uczą i pozwolić na jego wirtualną eksplorację i interakcję z tym środowiskiem.

Najnowocześniejsza technologia holograficzna może być wykorzystywana w zabiegach medycznych.

Technologia hologramów medycznych pozwala na pełną trójwymiarową wizualizację organów wewnętrz­nych i części ciała bez konieczności przeprowadzania zabiegów chirurgicznych na żywo. Dzięki tej technolo­gii wizualizacji lekarze będą mogli lepiej badać choroby i urazy u poszczególnych pacjentów, a także stawiać dokładniejsze diagnozy.

Pojawienie się szybkich i pozbawionych opóźnień sieci 5G oznacza, że już za kilka lat ludzie będą mo­gli prowadzić holograficzne rozmowy telefoniczne.

Inne zaawansowane dziedziny nauki wykorzystują mikroskopy holograficzne do określenia, czy na innych planetach istnieje życie.

Czytaj całość w „Wiadomościach PKN 5/2021”