Zawartość

Jak zarządzać organizacją w niespokojnych czasach?

2021-06-07
Jak zarządzać organizacją w niespokojnych czasach?

Jak organizacje mogą przetrwać nieprzewidziane okoliczności? Rozwiązaniem są systemy zarządzania zgodne z normami. Dzięki nim organizacja zwiększa swoje szanse na skuteczne pokonanie trudności.

2 czerwca br. PKN zorganizował bezpłatny webinar, podczas którego eksperci mówili m.in. tym, jaką rolę odgrywają normy w skutecznym zarządzaniu organizacją.

Poruszono m.in. kwestie: roli systemu zarządzania ciągłością działania w skutecznym funkcjonowaniu organizacji, zmian wpływających na działalność organizacji w kontekście systemów zarządzania jakością, auditów zdalnych w czasie pandemii oraz korzyści z wdrożenia norm.

Zarządzanie ciągłością działania jest kluczowym aspektem w zminimalizowaniu ryzyka związanego z zagrożeniami zewnętrznymi. Wdrożenie zaś mechanizmów Systemu Zarządzania Jakością pozwoli na przygotowanie przedsiębiorstwa na sytuacje kryzysowe w celu ich przezwyciężenia.

Dojrzała organizacja działa skutecznie i wydajnie oraz osiąga trwały sukces przez:

  • zrozumienie i zaspokojenie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron;
  • monitorowanie zmian w kontekście organizacji.

Aby pozostać firmą skuteczną, należy stale weryfikować swoje plany zarządzania, upewniać się, że pozostają one odpowiednie do zamierzonego celu.