Zawartość

Raport Roczny PKN 2020

2021-06-30
Raport Roczny PKN 2020

Rok 2020 na długo zapisze się w naszej pamięci. Globalna pandemia wywołana koronawirusem SARS-CoV-2 przyniosła nieocze­kiwane zmiany. Ten niełatwy czas obostrzeń i ograniczeń przyniósł też  impuls do rozwoju. Zmiany zaszły także w naszym otoczeniu normalizacyjnym. Mimo wielu pojawiających się trudności działania PKN są długofalowe i konsekwentnie prowadzone.

Rolą PKN jest stałe zapewnianie sprawnej organizacji prac normalizacyjnych, w tym dostosowywanie zasad uczestnictwa w pracach Organów Tech­nicznych do zmian zachodzących w światowym, europejskim oraz krajowym systemie normalizacyjnym.

Zapraszamy do lektury Raportu Rocznego PKN 2020! (PDF, 8,5 MB)