Zawartość

Lipcowe Wiadomości PKN

2021-07-20
Lipcowe Wiadomości PKN

Na początek kilka faktów: 13% ludności świata nadal nie ma dostępu do nowoczesnej energii elektrycznej; 3 miliardy ludzi jest zależnych od węgla, drewna i węgla drzewnego oraz odpadów pochodzenia zwierzęcego, które wykorzystywane są do gotowania i ogrzewania. Energia jest główną przyczyną zmian klimatycznych, stanowiąc około 60% światowej emisji gazów cieplarnianych, co jest  związane ze spalaniem paliw kopalnych przy produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej na potrzeby przemysłu i transportu. Ale energia jest niezbędna w wykonywaniu pracy, zapewnieniu bezpieczeństwa i w walce ze zmianami klimatycznymi. Świat boryka się z problemem podnoszącego się poziomu mórz, intensywnymi upałami, powodziami czy suszami. Mają one wpływ na gospodarkę, ekosystemy i zdrowie ludzkie. Dlatego tak ważne jest, by zapewnić wszystkim dostęp do źródeł czystej, odnawialnej, stabilnej i nowoczesnej energii, co nie tylko przyczyni się do tworzenia bardziej zrównoważonych społeczności, lecz także zwiększy odporność na skutki zmian klimatycznych. A normy pomagają budować i użytkować w bezpieczny i efektywny sposób wszystkie systemy energii odnawialnej.

Więcej o pracach normalizacyjnych z zakresu energii odnawialnej można przeczytać w „Wiadomościach PKN 7/2021”.