Zawartość

Zielony to nowy czarny

2021-07-28
zdjęcie zielonych liści na czarnym tle

Ograniczenie zużycia paliw kopalnych jest niezbędne do zatrzymania i złagodzenia negatywnych skutków globalnego ocieplenia, a być może również odwrócenia niektórych jego konsekwencji w przyszłości. Rosnące wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wraz z odpowiednimi rozwiązaniami w zakresie jej magazynowania, zapewni niezakłócone dostawy i przechowywanie energii elektrycznej z niezawodnych czystych źródeł.
 

Niepowstrzymana ekspansja odnawialnych źródeł energii

Jak wynika z raportu opublikowanego przez Międzynarodową Agencję Energii (IEA) odnawialne źródła energii odpowiadają za 90% rozbudowy nowych mocy energetycznych na świecie.

Wobec powtarzających się coraz poważniejszych katastrof ekologicznych, które nie oszczędzają żadnego kontynentu (pożary lasów, huragany, susze, powodzie itp.), uważa się, że odnawialne źródła energii i właściwe rozwiązania w zakresie jej magazynowania zapewnią niezawodne dostawy czystszej energii elektrycznej z pewnych źródeł oraz umożliwią jej magazynowanie.

Jak wynika z analizy rynku przeprowadzonej przez MAE, oczekuje się, że odnawialne źródła energii wyprzedzą węgiel, stając się największym źródłem energii elektrycznej w 2025 r., przy czym energia elektrowni wodnych będzie dostarczać jedną trzecią całości, stanowiąc jednocześnie prawie połowę produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Jednak innowacje zawsze mają swoje nieoczekiwane wady, którymi należy się zająć.

 Najstarsze odnawialne źródła energii, czyli energia mechaniczna uzyskiwana z wody i wiatru, były używane od starożytności w Azji, na Bliskim Wschodzie i w Europie na długo przed pojawieniem się elektryczności.

Koła wodne, napędzane siłą rzek (lub pływów), były wykorzystywane w Europie od średniowiecza, głównie do mielenia ziarna i niektórych zastosowań przemysłowych; wiatraki służyły głównie do mielenia ziarna i pompowania wody. Obie te technologie były bardzo rozpowszechnione: całkowitą liczbę kół wodnych używanych w Europie od połowy do końca XIX wieku oszacowano na 500 000, a wiatraków na około 200 000.

Dzisiaj energetyka wodna i wiatrowa, czyli największe źródła produkcji energii odnawialnej, to ich bezpośredni następcy. Energia wodna dostarcza prawie połowę całej energii odnawialnej; następne są energia wiatrowa i słoneczna.

Ponieważ przechodzenie na czystszą energię nabiera tempa, Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC), która już od ponad stu lat opracowuje normy dla odnawialnych źródeł energii i rozwiązań w zakresie jej przechowywania, będzie nadal odgrywać bardzo ważną rolę w tym obszarze, również w nadchodzących dziesięcioleciach.

Dowiedzcie się więcej na ten temat z lipcowych „Wiadomości PKN”