Zawartość

Zmiany w procedurach i formularzach dotyczących zarządzania organizacją Organów Technicznych

2021-07-02
Zmiany w procedurach i formularzach dotyczących zarządzania organizacją Organów Technicznych

Od 2 lipca 2021 roku nastąpiły zmiany w procedurach:

  • Z2-P1 „Organizacja i zadania Organów Technicznych powoływanych w PKN”;
  • Z2-P3 „Zasady powoływania i odwoływania Organów Technicznych PKN, ich członków oraz osób funkcyjnych”;
  • formularzach związanych.

W procedurze Z2-P1 znowelizowano zapisy dotyczące:

  • relacji między Komitetem Technicznym (KT) i Podkomitetem Technicznym (PK), m.in. podejmowania decyzji w sprawach: zmian zakresu tematycznego PK, zmian Planu Działania KT (w obszarze PK) oraz propozycji nowych tematów;
  • zasad powoływania osób funkcyjnych oraz składu reprezentantów w KT i PK.  

Do powyższych zmian dostosowano zapisy procedury Z2-P3 „Zasady powoływania i odwoływania Organów Technicznych PKN, ich członków oraz osób funkcyjnych”.

Ponadto w procedurze Z2-P3 znowelizowano sposób postępowania w przypadku rezygnacji reprezentanta członka OT, zmiany nazwy OT oraz zmiany umiejscowienia sekretariatu OT.

Wraz z nowelizacją procedur wprowadzono następujące zmiany dotyczące formularzy:

  • nowe wydanie Z2-P3-F03 „Wykaz norm i innych dokumentów normalizacyjnych przypisanych do OT”;
  • nowe wydanie Z2-P3-F07 „Wniosek o powołanie/odwołanie osoby funkcyjnej w OT” (zastępuje dotychczasowe formularze: Z2-P3-F07, Z2-P3-F08, Z2-P3-F09);
  • przestały obowiązywać formularze Z2-P3-F08, Z2-P3-F09;
  • opublikowano nowy formularz Z2-P3-F27 „Zadania Zastępcy Przewodniczącego PK”.

Aktualne wersje procedur i formularzy znajdują się w zakładce Dokumenty normalizacyjne.