Zawartość

PODRÓŻOWANIE W CZASACH PANDEMII

2021-08-20
Turystyka to jeden z sektorów najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19. Niepewność, strach przed zarażeniem, kwarantanny, lockdowny – to osłabia sektor turystyczny i ma poważne konse­kwencje gospodarcze, szczególnie dla krajów rozwijających się.

Turystyka to jeden z sektorów najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19. Według statystyk ONZ w 2020 r. w skali całego globu odnotowano spadek obrotów w turystyce o 74%. Tymczasem sektor ten to około 10% światowego produktu brutto. W polskim sektorze turystycznym wytwarzane jest nato­miast ponad 6% PKB. Liczba turystów podróżujących po całym świecie spadła o 84% w okresie od marca do grudnia 2020 r. w porównaniu z rokiem poprzednim (zgodnie z danymi United Nations World Tourism Organization).

Początek roku 2021 był jeszcze gorszy – średni globalny spa­dek podróży turystycznych wyniósł 88% (UNWTO).

Niepewność, strach przed zarażeniem, kwarantanny, lockdowny – to osłabia sektor turystyczny i ma poważne konse­kwencje gospodarcze, szczególnie dla krajów rozwijających się, które są zależne od turystyki. Wpływa to też na zmianę modelu podróżowania. Czy te zmiany będą trwałe? I jaki mają wpływ na środowisko?

Więcej o podróżowaniu w czasie pandemii można przeczytać w sierpniowym numerze „Wiadomości PKN”.