Zawartość

„Normalizacja w bezpieczeństwie informacji i ciągłości działania” – bezpłatny webinar PKN

2021-11-16
„Normalizacja w bezpieczeństwie informacji i ciągłości działania” – bezpłatny webinar PKN

Zabezpieczanie zasobów informacyjnych jest niezwykle istotne w dzisiejszym świecie, w którym liczba i stopień zaawansowania ataków cybernetycznych stale rośnie, a nasza wrażliwość na wartość przetwarzanych informacji została osłabiona przez dynamiczny rozwój technologii. Ochrona informacji firmowych przed naruszeniami danych i włamaniami jest coraz bardziej złożoną kwestią, często wymagającą wielu systemów, narzędzi i ludzi. Jednak wszystkie najlepsze wysiłki na świecie mogą prowadzić do porażki, jeśli cały system nie jest skutecznie zarządzany w celu zapewnienia widoczności tego, co działa, a co nie, oraz tego, jak to wszystko pasuje do struktur i strategii organizacyjnych.

Kluczowe normy

Organizacje mogą polegać na normach z rodziny PN-EN ISO/IEC 27000, aby chronić swoje zasoby informacyjne. Powszechnie znana jest norma PN-EN ISO/IEC 27001, która określa wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), ale w rodzinie PN-EN ISO/IEC 27000 znajduje się kilkanaście norm. Stosowanie ich umożliwia organizacjom każdego rodzaju zarządzanie bezpieczeństwem aktywów takich jak informacje finansowe, własność intelektualna, dane pracowników czy informacje powierzone przez strony trzecie.

Nie wymyślaj, stosuj

30 listopada 2021 r. odbył się bezpłatny webinar online pt. „Normalizacja w bezpieczeństwie informacji i ciągłości działania”. Słuchacze dowiedzieli się z niego m.in. o wsparciu, jakie dają normy z zakresu bezpieczeństwa informacji i zarządzania ciągłością działania.

Zapoznaj się z programem webinaru